Dofinansowania szkoleń pracowników z funduszy europejskich

 

Przedsiębiorco, podnieś swoje kwalifikacje, zainwestuj w kadry. Dofinansowania szkoleń pracowników z funduszy europejskich.

 

 

RODZAJE WSPARCIA:

Przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie adekwatne do ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych w tym m.in.:

  • analiza potrzeb rozwojowych (z wyłączeniem wsparcia przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER);

  • szkolenia;

  • doradztwo.

Usługa rozwojowa dofinansowana w ramach projektu w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

  • dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej;

  • dla małego przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej;

  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% kosztów usługi rozwojowej.

Limity te ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego:

  • do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej; dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu;

  • do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej; dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację;

  • do poziomu 80% kosztów usług rozwojowych.

 

Analiza potrzeb szkoleniowych będzie refundowana na takich samych zasadach jak pozostałe usługi, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15 000,00 PLN.

 

Więcej informacji pod adresem

http://projektyunijne.qszurich.pl/wsparcie-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-bialskiego-i-chelmsko-zamojskiego#field_short_desc 

 

Zainteresowanych udziałem w Projekcie zachęcamy do rejestracji i zakładania profili (dla przedsiębiorców i pracowników biorących udział w usłudze rozwojowej) w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Po rejestracji możliwy będzie wybór usług rozwojowych według potrzeb danego przedsiębiorstwa i przyczyni się to do efektywnego procesu rekrutacji.

 

https://centrumszkolenonline.wordpress.com/category/kursy-dla-urzednikow/ 

 

https://www.akademiaparp.gov.pl/