Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku 2018

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2018 r."