Jubileusz 100-lecia urodzin pani Marianny Słupskiej

W dniu 21 grudnia 2017 r. piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Podhorzec pani Marianna Słupska.

Jubilatka urodziła się w 1917 r. w Przysietnicy. Wychowała 3 synów i doczekała się 10 wnuków oraz 17 prawnuków. W spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina- syn, wnuki oraz prawnuki. W tym szczególnym dniu z życzeniami przybyli również: Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko, Zastępca Kierownika USC w Werbkowicach Krystyna Łuszczak oraz Kierownik Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie Zbigniew Wurszt przekazując na ręce pani Marianny kwiaty, prezenty i listy gratulacyjne.
Podczas spotkania Jubilatka otrzymała wiele gorących życzeń, kwiaty i prezenty od rodziny.