V Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ph. „Boże Narodzenie w twórczości dziecięcej”

W dniu 13.12.2017 r. odbyło się wręczenie nagród w V Gminnym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży ph. „Boże Narodzenie w twórczości dziecięcej”.
Ogółem na konkurs wpłynęło 197 prac plastycznych z 5 Publicznych Szkół Podstawowych (Honiatycze, Gozdów, Malice, Hostynne Kolonia, Podhorce), 2 Szkół Podstawowych (Sahryń, Werbkowice) oraz z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach.

 

Komisja w składzie:
Róża Mudryk – inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Werbkowice,
Elżbieta Swatek-Wańczycka – starszy instruktor ds. plastyki w GOK Werbkowice,
Agnieszka Pawlos – instruktor ds. aktywizacji dzieci i młodzieży w GOK Werbkowice, po obejrzeniu wszystkich prac nadesłanych do konkursu, biorąc pod uwagę inwencję artystyczną, pomysły związane z tematem konkursu i zastosowaniem różnych technik plastycznych postanowiła nagrodzić:

• w kategorii przedszkole (3-6 lat):
- Elena Emerle (3 lata) z Publicznego Przedszkola w Honiatyczach,
- Jagoda Gil (3 lata) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,
- Aleksandra Pogorzelska (4 lata) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,
- Patrycja Pogorzelska (4 lata) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,
- Nikola Woźniak (5 lata) z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach,
- Amelia Kalbarczyk (5 lat) z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach,
- Antoni Brzozowski (5 lat) z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach,
- Milena Krawczyk (6 lat) z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach,
- Paulina Magdziak (6 lat) z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach,
- Emilia Gnasiuk (6 lat) z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach,
- Kacper Kulik (6 lat) z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach,

• w kategorii klasy I-III:
- Maja Kowalczuk (kl. I) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,
- Jakub Goch (kl. I) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach,
- Zofia Bieńko (kl. I) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach,
- Szymon Prus (kl.I) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach,
- Natalia Kozik (kl. III) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gozdowie,
- Szymon Korol (kl. I) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gozdowie,
- Kaja Zimon (kl. III) ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,
- Kacper Wołoszyn (kl. III) ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,
• w kategorii klasy IV-VII:
- Weronika Węgrzynowska (kl. VI) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii,
- Lena Skowyra (kl. VI) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii,
- Anita Siudak (kl. IV) ze Szkoły Podstawowej w Sahryniu,
- Julia Duda (kl. VII) ze Szkoły Podstawowej w Sahryniu,
- Roksana Krzywonos (kl. VI) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach,
- Emilia Jarosz (kl. V) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,
- Natallia Jarosz (kl. VII) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,
- Amelia Edelman (kl. VI) ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,

• w kategorii klasy II-III gimnazjum:
- Patryk Wasążnik (kl. II) ze Szkoły Podstawowej w Sahryniu,
- Patryk Bojanowski (kl. II) ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,
- Eliza Do (kl. II) ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,
- Maciej Romański (kl. II) ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,
- Edyta Trochimowicz (kl. III) ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach,

• za zabawkę choinkową:
- Alicja Dobrzyńska (kl. IV) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii,
- Krystian Szufel (kl. II) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,
- Weronika Mazurek (kl. V) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach,
- Estera Chajczuk (kl. IV) ze Szkoły Podstawowej w Sahryniu.

Nagrody ufundowali organizatorzy konkursu:
Wójt Gminy Werbkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

Dodatkowo konkurs wsparła finansowo Pani Magdalena Kowalczyk – wiceprzewodniczący Rady Gminy Werbkowice, której bardzo dziękujemy.