Pomoc Żywnościowa 2017 – działania towarzyszące

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice realizuje Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017 na terenie gminy Werbkowice.

 

Kolejnym punktem realizacji programu w ramach Działań Towarzyszących były warsztaty pod hasłami: „Jak nie marnować jedzenia?”, „Jak się dobrze odżywiać?”, „Jak gotować smacznie i zdrowo?”, „Jak dbać o domowy budżet?” w dniu 11 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach przeprowadzone przez p. Bożenę Borowicz i p. Ewę Romanowską z Banku Żywności w Lublinie.

W warsztatach uczestniczyły osoby z rodzin zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, które brały aktywny udział w przygotowywaniu potraw oraz uzyskały wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zarządzania domowym budżetem.