Dobre praktyki z Werbkowic – wizyta samorządowców z Ukrainy

W ramach projektu DOBRE w dniu 8 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice przyjęto delegację samorządowców z Ukrainy z obwodów: dniepropietrowskiego, iwanofrankowskiego, charkowskiego, chersońskiego, kirowogradzkiego, mikołajowskiego oraz tarnopolskiego.

 

Projekt DOBRE, którego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych finansowany przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities.

Pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych w osobach: Jolanta Ogórek – Skarbnik Gminy, Przemysław Podskarbi – kierownik referatu inwestycji, Magdalena Kielar – pracownik referatu inwestycji, Katarzyna Serafin – p.o. dyrektor GOK oraz Andrzej Kurzepa – kierownik KZO zaprezentowali na przykładzie funkcjonowania werbkowickiego samorządu zagadnienia dotyczące:

- przygotowywania strategicznych planów rozwoju wypracowywanych metodą partycypacyjną (czyli przy zaangażowaniu społeczności lokalnej) oraz planów rozwoju gospodarczego na przykładzie Lokalnej Strategii Rozwoju, Planów Odnowy Miejscowości, Lokalnego Programu Rewitalizacji,

- budżetu JST,

- organizacji i funkcjonowania Komunalnego Zakładu Oczyszczania Ścieków, procesy technologiczne oczyszczania ścieków,

- organizacji i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury.