Mikołajki 2017 na hali sportowej

W niedzielne popołudnie 10 grudnia 2017 roku na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach odbyła się impreza mikołajkowa z udziałem dzieci oraz ich rodzin.


Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przy współpracy z gminą Werbkowice, Urzędem Gminy Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Werbkowicach, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Werbkowicach – Warsztat Terapii Zajęciowej w Alojzowie oraz Sołectwem Werbkowice. Na wszystkich uczestników imprezy czekało wiele atrakcji i słodkich niespodzianek, oprócz dobrej zabawy przy muzyce nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia w wykonaniu Zespołu śpiewaczego z kapelą z Honiatycz, na dzieci czekała niespodzianka w postaci malowania twarzy.
    Dla rodziców przygotowano stoiska degustacyjne oraz kiermasz stroików, ozdób choinkowych, wyrobów rękodzielniczych, kartek świątecznych w wykonaniu uczestników WTZ w Alojzowie oraz uczniów SP w Werbkowicach. Dla rodziców również przygotowano stolik kawowy z ciastkami oraz pączkami, których fundatorem był sołtys sołectwa Werbkowice.
Oprócz zabawy i wspólnego śpiewania nie zabrakło również mikołaja, który przez cały czas imprezy zabawiał i obdarowywał słodyczami wszystkie dzieci oraz ich rodziny.
Mikołajki przebiegły w miłej, radosnej i świątecznej atmosferze, organizatorzy mają nadzieję, że impreza mikołajkowa wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych na terenie gminy Werbkowice.

 

Organizatorzy bardzo gorąco i serdecznie dziękują:
- dzieciom i ich rodzicom za przybycie i dobrą zabawę,
- wójtowi za udzielone wsparcie i słodkie niespodzianki,
- przewodniczącemu Rady Gminy za słodkie niespodzianki,
- sołtysowi wsi Werbkowice za słodką niespodziankę,
- paniom z KGW Hostynne za przygotowanie stołu degustacyjnego,
- dyrektorowi GOK za pomoc i współpracę przy organizacji imprezy,
- instruktorom z GOK za oprawę muzyczną oraz prowadzenie gier i zabaw,
- uczniom oraz nauczycielom naszej szkoły za przygotowanie kiermaszu,
- instruktorom oraz uczestnikom WTZ w Alojzowie za przygotowanie kiermaszu świątecznego,
- Zespołowi śpiewaczemu z kapelą z Honiatycz za występ w czasie imprezy mikołajkowej.