Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku 2018

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2018 r."

 Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2017 r.