Drukuj
Aktualności
Konkurs plastyczny p.h. „Boże Narodzenie w twórczości dziecięcej”

Zapraszamy do udziału w V gminnym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Boże Narodzenie w twórczości dziecięcej”. Konkurs na kartkę świąteczną lub zabawkę choinkową.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Werbkowice.

Cel konkursu:
Zaszczepienie szacunku do tradycji bożonarodzeniowej wśród młodego pokolenia, propagowanie różnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi własnej, promocja szczególnie utalentowanych autorów oraz uzyskanie prac o znacznych walorach artystycznych.

Techniki:
Dowolne techniki na podłożu papierowym, maksymalny format kartki 15x21 cm.

Kategorie wiekowe:
A) przedszkole (3-6 lat)
B ) kl. I – kl. III
C ) kl. IV – kl. VII
D) kl. II – kl. III gimnazjum

Ocena prac:
Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne, pomysłowość i estetyka pracy.

Nagrody:
Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Inne warunki:
Każda praca powinna zawierać dokładne dane o autorze pracy oraz imię i nazwisko nauczyciela.

Termin składania prac upływa z dniem 08.12.2017 r.
Prace na konkurs prosimy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Spotkanie z autorami nagrodzonych prac oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 10:00 w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac konkursowych za pisemną zgodą autora. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów 84 657 20 32, 84 657 20 78.

Organizatorzy:
Wójt Gminy Werbkowice
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach