"Plenerowa inscenizacja - manewry barbarzyńców” – podsumowanie

Dnia 10 września 2017 roku na terenie Zagrody Wandalskiej w Kotorowie odbyła się „Plenerowa Inscenizacja – manewry barbarzyńców”.

 

Grupy uczestniczące w inscenizacji: Dagome, Foederati, Hasdingowie, Wioska Gotów oraz Wandalowie.
Warsztaty z gliny poprowadził Robert Grylak – Artysta Kreatywny.

Wydarzenie było finałem projektu „Aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez pielęgnację dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Werbkowice” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich priorytet: Aktywne Społeczeństwo realizowanego przez Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Grot-Michał” Werbkowice.

Wartość projektu: 76 866,00 zł
Dofinansowanie: 64 631,00 zł
Wkład finansowy: 5 510,00 zł
Wkład niefinansowy osobowy: 3 160,00 zł
Wkład niefinansowy rzeczowy: 3 565,00 zł

Partnerzy:
1. Gmina Werbkowice
2. PHU Kot & W s.c.

Współpraca:
1. Zespół Szkół w Werbkowicach
2. Samorząd Uczniowski
3. KGW z terenu gminy Werbkowice
4. Sołtys Wsi Kotorów

Zrealizowane działania projektowe:
1. Rekrutacja uczestników projektu.
2. Warsztaty dla nowych członków Stowarzyszenia Wandalowie w zakresie kompetencji umożliwiających skuteczne działanie w krzewieniu dziedzictwa kulturowego – 56 godz. praktycznych i teoretycznych
3. Warsztaty dla członków Stowarzyszenia Wandalowie i UKS Grot Michał Werbkowice w zakresie kompetencji umożliwiających skuteczne działanie w krzewieniu dziedzictwa kulturowego – 6 godz. rekonstrukcja biżuterii, 20 godz. garncarstwo, wyjazd terenowy.
4. Warsztaty dla dzieci z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie propagowania dziedzictwa lokalnego – 10 godz. praktycznych i teoretycznych.
5. Warsztaty dla dorosłych z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie propagowania dziedzictwa lokalnego – 12 godz. praktycznych i teoretycznych, wyjazd terenowy.
6. Plenerowa inscenizacja dająca możliwość bezpośredniego zapoznania się odbiorców z dziedzictwem kulturowym i historycznym.

Poprzez realizację projektu osiągnięto cel główny projektu: Podniesienie świadomości obywatelskiej i aktywizacja społeczności lokalnej u 78 osób poprzez podtrzymanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy Werbkowice w formie warsztatów, inscenizacji plenerowej i narzędzi promujących do końca września 2017 r. oraz w dalszej perspektywie podtrzymywanie celów projektu w oparciu o nabyte rezultaty i produkty.

W ramach projektu pozyskano 6 członków Stowarzyszenia Wandalowie, którzy w ramach projektu zostali przeszkoleni z zakresu życia ludu wandalskiego, ich rzemiosł i zwyczajów.
Podczas warsztatów samodzielnie uszyli stroje z materiałów zakupionych w ramach projektu oraz otrzymali wyposażenie niezbędne do funkcjonowania w strukturach grupy rekonstrukcyjnej wykonane zgodnie z wykopaliskami archeologicznymi, głównie rękodzieło wykonane przez rzemieślników: m.in. przybory tkackie, do szycia, fibule, noże, miecze, tarcze, oszczepy, łuki, kołczan, karwasze, nóż łyżkowy, skóry do okrycia.

Zakupiono również wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie działań projektowych oraz wzmacniające potencjał Stowarzyszenia Wandalowie w dalszym funkcjonowaniu i umożliwiających dalszy rozwój: m.in. 3 namioty (2 kramy i 1 trójkąt żołnierski), kociołek 50l z trójnogiem, płyta do podpłomyków, tradycyjna tokarka do naczyń drewnianych, warsztat tkacki, plecaki wiklinowe, bukłak, róg sygnałowy, miecze treningowe, strzały klasyczne i treningowe oraz narzędzia do obróbki drewna i skóry.