Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017

Uroczyste przemówienia, dyplomy, kwiaty, śpiew dzieci, muzyka – w taki sposób przebiegały tegoroczne gminne uroczystości Obchodów Dnia Edukacji Narodowej przypadającego na 14 października, które odbyły się w piątek, 13 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.


W uroczystościach wzięli udział:
Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko;
zastępca dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego Agnieszka Skubis–Rafalska;
przewodniczący Rady Gminy Werbkowice Ryszard Grabowski;
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Werbkowice, przewodnicząca Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządu Magdalena Kowalczyk;
dyrektorzy przedszkola i szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Werbkowice;
nauczyciele ze szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Werbkowice;
nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni - emeryci i renciści ze szkół prowadzonych przez Gminę Werbkowice;
pełniąca obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach Katarzyna Serafin;
uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.
Oprawę artystyczną tegorocznych obchodów Święta Edukacji przygotowały dzieci pod czujnym okiem pedagogów ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach.
Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej nie mogło zabraknąć nagród dla najlepszych nauczycieli.
W tym roku nagrody Wójta Gminy za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę otrzymali:
1. Elżbieta Bieńkowska-Bulisz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Werbkowicach;
2. Aneta Kaczoruk – nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach;
3. Anna Kolenda – dyrektor Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach;
4. Zdzisława Kozioł – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Werbkowicach;
5. Katarzyna Płonkowska – nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym „Bajka” w Werbkowicach;
Dla nagrodzonych pedagogów były podziękowania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
Po oficjalnych przemówieniach, występach i podziękowaniach był czas na wzajemne rozmowy, wspomnienia i wspólne świętowanie przy kawie i skromnym poczęstunku.