Pierwsza transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach rozpoczyna realizację, na terenie gminy Werbkowice, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.

 

W dniu 16 października 2017 r. w godzinach 9:00-14:00 będzie dystrybuowana pierwsza transza pomocy w punkcie wydawania żywności:

  • Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach ul. 3 Maja 3A (dawny posterunek energetyczny).

Żywność będzie wydawana zgodnie z listą osób/rodzin zakwalifikowanych do pomocy przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach tel. 846572133.

Przed każdą następną dystrybucją żywności pojawią się odpowiednie informacje.