„Używaj życia nie używek 2017”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice przeprowadziło w dniu 8 października 2017 w Konopnym program profilaktyczny pod nazwą „Używaj życia nie używek 2017”.

Program wydarzenia:
1. Blok edukacyjny (dla dzieci i dorosłych):
- wykład na temat uzależnień i ich skutków,
- wizyta i pokazy Straży Granicznej z Hrubieszowa,
- wykonanie gazetki tematycznej przez dzieci i młodzież do świetlicy,
- quiz na temat uzależnień.
2. Poczęstunek dla wszystkich uczestników.
3. Blok sportowo-rekreacyjny „Profilaktyka przez zabawę” (dla dzieci i dorosłych):
- zabawy animacyjne dla dzieci,
- zabawy sportowo-rekreacyjne dla dorosłych i dzieci.
4. Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Dziękujemy Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie za wsparcie organizacji wydarzenia.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Werbkowicach.