Podziękowanie dla Wójta Gminy Werbkowice

W dniu 27 września br. Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie wspólnie z Kierownikiem Posterunku z Werbkowic udali się do Wójta Gminy Werbkowice, aby w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz własnym podziękować za bardzo dobrą współpracę oraz za przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Jest to nieoceniona pomoc w celu poprawy warunków pracy policjantów z Posterunku Policji w Werbkowicach, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
W dniu 27 września br. Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie mł. insp. Grzegorz Pietrasiak wspólne z Kierownikiem Posterunku Policji w Werbkowicach asp. sztab. Zenonem Kral odwiedzili Wójta Gminy Werbkowice Lecha Bojko.
Komendant wraz z Kierownikiem w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz własnym podziękowali za bardzo dobrą współpracę, a także za przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu technicznego niezbędnego do pracy policjantów w Posterunku Policji, co niewątpliwie wpłynie na efektywniejszą pracę i poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
Współpraca z samorządami całego powiatu hrubieszowskiego stanowi nieocenioną pomoc i w istotny sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa obywateli, zapewnienia porządku publicznego, ochrony mienia jak również poprawy warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.