Spotkanie informacyjne w związku z montażem kolektorów słonecznych

W związku z wyłonieniem wykonawcy na montaż kolektorów słonecznych realizowanych w ramach zadania pt. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WERBKOWICE”, działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL na lata 2014-2020, informujemy właścicieli nieruchomości, z którymi zostały podpisane umowy na montaż kolektorów o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 11 września 2017 r. o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach ul. Piłsudskiego Józefa 2.

 

W spotykaniu będą uczestniczyć przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru nad inwestycją oraz pracownicy Urzędu Gminy Werbkowice.
Spotkanie skierowane jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Adelina, Alojzów, Dobromierzyce, Gozdów, Honiatycze, Honiatycze-Kolonia, Honiatyczki, Hostynne, Hostynne-Kolonia, Konopne, Kotorów, Łysa Góra, Malice, Peresołowice, Podhorce, Strzyżowiec, Turkowice, Wilków, Wronowice.