Urząd Gminy Werbkowice informuje, że na terenie gminy trwa cykl spotkań z mieszkańcami w celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania, która swoim funkcjonowaniem ma obejmować obszar gmin: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice. Opracowanie powyższej strategii umożliwi korzystanie, mieszkańcom Gmin Powiatu Hrubieszowskiego, ze środków finansowych PROW w latach 2007-2013.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji). Prosimy o przygotowanie własnych sugestii do opracowywanej strategii. Spotkania prowadzą pracownicy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dla Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie hrubieszowsko-mireckie "Lepsze jutro"
Obejmujące Obszar Gmin:
Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice

Program spotkania w sołectwie:

  1. Otwarcie spotkania - przedstawiciel Gminy

  2. LEADER w latach 2007 - 2013 - przedstawiciel FRL

  3. Lokalna Grupa Działania i Lokalna Strategia Rozwoju - przedstawiciel FRL

  4. Proces opracowywania LSR - przedstawiciel FRL

  5. Jacy jesteśmy? - prezentacja projektu diagnozy obszaru LSR - przedstawiciel FRL

  6. Analiza SWOT - prezentacja i warsztat - przedstawiciel FRL

  7. Zakończenie spotkania - przedstawiciel Gminy

Harmonogram spotkań w ramach opracowywania lokalnej strategii rozwoju

L.p.

Gmina

Data

Godzina

Miejscowość( adres)

1

Werbkowice

2008.06.18

10 00

Wilków Świetlica Wiejska

2

Werbkowice

2008.06.18

12 30

Podhorce Szkoła Podstawowa

3

Werbkowice

2008.06.19

10 00

Alojzów 37, Świetlica Wiejska

4

Werbkowice

2008.06.19

12 30

Gozdów Szkoła Podstawowa

5

Werbkowice

2008.06.20

10 00

Wronowice 50, świetlica wiejska

6

Werbkowice

2008.06.20

12 30

Łysa Góra Świetlica wiejska

7

Werbkowice

2008.06.23

10 00

Honiatycze Kolonia

8

Werbkowice

2008.06.23

12 30

Sahryń 29 świetlica Wiejska

9

Werbkowice

2008.06.24

10 00

Werbkowice, GOK ul. Piłsudskiego