Lubelskie Spotkania Seniorów 2019

Z myślą o osobach w wieku dojrzałym w Targach Lublin S.A. będzie realizowane nowe wydarzenie Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR, które odbędzie się w dniach 25-27 października 2019 r.

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 15 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Życzenia w Dniu Edukacji Narodowej

Wójt Gminy Werbkowice, Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice, radni i urzędnicy Gminy składają nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu Gminy Werbkowice serdeczne życzenia sukcesów w pracy, wytrwałości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Ankieta dla uczestników debaty publicznej prowadzonej w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego mając na uwadze rozpoczęty proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030), zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety przygotowanej w formie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej pod poniższym linkiem: