Spotkania w związku z pracami nad koncepcją przebudowy dróg w Turkowicach, Sahryniu i Zagajniku.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Sahryniu, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej w Sahryniu i Zagajniku. W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w sali bankietowej (I piętro) świetlicy wiejskiej w Turkowicach, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej nr 111309l w Turkowicach (kolonia).

Nr 10 Kulturalnika

Przedstawiamy najnowszy numer Kulturalnika podsumowujący wrzesień i październik 2020. A w nim:

Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Agnieszki Skubis-Rafalskiej przed upływem kadencji

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) - niniejszym zawiadamiam, że od dnia 23 października do 7 grudnia 2020 roku udostępniony jest do wglądu spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Agnieszki Skubis-Rafalskiej przed upływem kadencji, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Zaproszenie na sesję XXII/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo, Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii,
dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało
się przez Internet lub telefon.