Druga transza żywności PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące rozwoju KGW

W imieniu Beaty Mazurek Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Andżeliki Możdżanowskiej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Orsetti, dnia 19 lutego o godz. 14.

Informacja na temat dodatkowych zajęć fitness

W związku z ogromnym zainteresowaniem zajęciami fitness prowadzonymi na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Dyrekcja Szkoły informuje, że istnieje możliwość utworzenia od 1 marca 2019 r. dodatkowych grup.

Nabór do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że od dnia 11 marca do dnia 12 kwietnia trwa rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Ferie zimowe 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w terminie 11-22.02.2019 proponują: