Drukuj
Niekategoryzowane
Informacja ze spotkania przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Werbkowice

W dniu 4 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Werbkowice. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie Piotr Gronowicz oraz poseł na Sejm Sławomir Zawiślak. Komendant Powiatowy omówił sytuację w zakresie dofinansowania jednostek OSP z terenu Gminy.

 

OSP Turkowice otrzymała dotację w kwocie 10 000 zł na wymianę posadzki w garażu OSP.

OSP Wronowice otrzymała dotację w kwocie 7 200 zł na wymianę bramy garażowej w garażu OSP.

 

Zgromadzono środki na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Werbkowice w kwocie 810 000 zł, z tego:

- budżet Gminy Werbkowice 200 000 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 230 000 zł,

- dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 130 000 zł,

- środki ubezpieczeniowe 200 000 zł,

- Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu 50 000 zł

Samochód zostanie zakupiony w terminie do 31.10.2019 r.

Dziewięć jednostek OSP z terenu Gminy otrzymało dotację w kwocie 5000 zł w ramach dofinansowania jednostek OSP w 2019 r.

Dwie jednostki OSP złożyły wnioski o dotacje po raz drugi.

Poseł na Sejm otrzymał podziękowanie za duży wkład w pozyskiwaniu środków finansowych dla OSP.

Wójt Gminy Agnieszka Skubis-Rafalska podziękowała Komendantowi Powiatowemu za duże zaangażowanie, szczególnie w zakresie zakupu nowego samochodu strażackiego dla OSP Werbkowice.

 

Sporządził: Henryk Kocaj