Wstępny harmonogram dowozu dzieci do szkół  2019/2020

Wstępny harmonogram dowozu dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Werbkowice w roku szkolnym 2019/2020.

Godziny dowozu i odwozu uczniów mogą ulec zmianie po ustaleniu planu zajęć dla uczniów szkół. Wszelkie aktualizacje zostaną podane do publicznej wiadomości.