Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów

Gmina Werbkowice z siedziba w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów

Harmonogram wywozu odpadów 2020

Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Werbkowice na 2020 rok.

Zmiana terminu udzielania porad prawnych

Informujemy, że porady prawne w przyszłym tygodniu zostały przeniesione z dnia 05.11.2019 r. (wtorek) na dzień 07.11.2019 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 14:00. Więcej informacji o dyżurach można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) lub pod numerem tel. 84 657 20 80 w. 45.

Informacja ze spotkania przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Werbkowice

W dniu 4 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Werbkowice. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie Piotr Gronowicz oraz poseł na Sejm Sławomir Zawiślak. Komendant Powiatowy omówił sytuację w zakresie dofinansowania jednostek OSP z terenu Gminy.

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi”

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.